Jezírka


  • Realizaci jezírek s folií – libovolný tvar a hloubka
  • Realizaci jezírek s prefabrikovanou formou – tvar hloubka dle formy
  • Kompletní osadba jezírek
  • Dodání vodních živočichů od chovatelů
  • Instalaci filtračního systému
  • Instalace ultrafialové lampy
  • Zhotovení potůčků a kaskád
Chci cenovou nabídku